Ruszamy z pierwszym w tym roku naborem do Mikrograntów

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapraszają do współpracy! Chcecie zorganizować warsztaty majsterkowania lub grę miejską na waszym osiedlu, wspólnie z mieszkańcami odkurzyć mniej znane podwórkowe historie, zorganizować zajęcia muzyczne dla osób z waszej szkoły lub cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców z dziećmi? Od dawna myślicie o włączeniu waszych nowych sąsiadów z Gruzji do wspólnego działania? Macie pomysł, jak w Nowym Roku wziąć miasto w swoje ręce? Zgłoście się do pierwszego w 2020 roku naboru do Mikrograntów!

Propozycje nowych osiedlowych inicjatyw możecie zgłaszać od 1 do 15 lutego, tradycyjnie w jednej z trzech ścieżek, w których wprowadziliśmy kilka zmian:
ścieżce dla osób fizycznych (również tych prowadzących działalność gospodarczą) i grup nieformalnych, czyli wszystkich pełnoletnich wrocławian i wrocławianek
ścieżce dla organizacji pozarządowych – w tym roku skierowanej do NGOsów do 5 lat działalności lub takich których przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 3 000 zł brutto
ścieżce dla nieformalnych grup młodzieżowych, czyli osób między 13 a 21 rokiem życia – od tego roku grupy młodzieżowe mogą mieć zewnętrznego dorosłego opiekuna, także powyżej 21 roku życia!

Jak zawsze czekamy na wasze pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, które realizowane będą na terenie Wrocławia!.💡

Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe (od 1 do 10 tysięcy złotych brutto w zależności od ścieżki), a także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości, chcecie poznać szczegóły naboru (najważniejsze terminy i zasady współpracy oraz formularz wniosku) i nowości, które w tym roku wprowadzimy do programu to koniecznie przyjdźcie na spotkania informacyjne!

Miejsca i terminy spotkań informacyjnych:
20.01, 17:30 | Barbara (ul. Świdnicka 8b) | Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych + Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
23.01, 18:00 | Filia nr 7 MBP we Wrocławiu (ul. Suwalska 5) | Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
27.01, 17:00 | Filia nr 1 MBP we Wrocławiu (ul. Sztabowa 98) | Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
28.01, 17:00 | Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65) | Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
29.01, 17:00 | Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim (ul. Prądzyńskiego 39a) | Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
30.01, 17:00 | Filia nr 11 MBP/FAMA Centrum Biblioteczno-Kulturalne (ul. Bolesława Krzywoustego 286) | Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
4.02, 17:00 | Filia nr 4 MBP we Wrocławiu (ul. Wieczysta 105) | Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych

Jeśli macie wątpliwości co do formularza wniosku w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych, nie do końca jasne są dla Was poszczególne jego rubryki i nie wiecie jak wpisać w niego swoją inicjatywę przyjdźcie na specjalne warsztaty pisania projektów:
06.02, 17:30 | Barbara (ul. Świdnicka 8b)

Dokumenty i materiały informacyjne
Szczegóły oraz dokumenty niezbędne do przygotowania się do naboru (regulaminy, wzory wniosków, materiały pomocnicze), informacje o bieżących działaniach oraz realizowanych wcześniej projektach każdej ze ścieżek znajdziecie na naszych stronach:

Mikrogranty, czyli ścieżka dla osób fizycznych i grup nieformalnych: www.strefakultury.pl/Mikrogranty/nabory

Mikrogranty NGO: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo

Mikrogranty młodzieżowe: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

Znajdziecie nas również na:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

Do zobaczenia w mieście!

///

Mikrogranty to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław i Fundację Umbrella ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne. W 2020 roku możecie wziąć udział w czterech weekendowych Warsztatach Mikrograntów i trzymiesięcznym cyklu Akademia Mikrograntów 5.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Weź miasto w swoje ręce! | Mikrogranty Nabór I – luty 2020

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *