Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy to organizacja zbudowana na relacjach i relacjami żyjąca na co dzień. Gdyby zabrakło nam pieniędzy, spalił się nam lokal albo zniknął nagle cały Zarząd- tak naprawdę nic by się nie stało. Mamy poczucie, że sieć naszych relacji i powiązań pozwoliłaby nam działać dalej. To nie znaczy, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości, ale daje nam poczucie siły, wolności i spokoju potrzebnych do wprowadzania społecznych zmian.

Wierzymy w mikroskalę, ale poprzez działania lokalne dążymy do wprowadzania dużych systemowych rozwiązań. Mamy to wszystko w praktyce przetestowane. Jesteśmy uważni, nie stronimy od refleksji i uczymy się na błędach. Słuchamy ludzi i otaczamy się nimi ze wszystkich stron. Nasi współpracownicy, sąsiedzi, partnerzy, darczyńcy są dla nas nieustannym źródłem wiedzy i inspiracji.

OŁBIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

To miejsce, które jest dla nas laboratorium, poligonem i największą radością. Powstało z naszej sąsiedzkiej inicjatywy. W tej przestrzeni wciąż jesteśmy mieszkańcami, którzy się zorganizowali by poprawić sobie i sąsiadom jakość życia. W najśmielszych marzeniach nie wyobrażaliśmy sobie, że nasze osiedle stanie się sercem dużych zmian obejmujących swoim zasięgiem pół Wrocławia. Wiemy jedno – trzeba marzyć!

PARTNERSTWO DLA OŁBINA
KOALICJA NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY

Jednocześnie we Wrocławiu miejsc podobnych do naszego powstało jeszcze kilka. Na Brochowie, Strachocinie, Szczepinie itp.– wszędzie trochę inaczej, ale zawsze z tej samej potrzeby. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam. Dobrze zorganizowani obywatele w naturalnym odruchu zasiedlają sektor pozarządowy. Tutaj więc szukaliśmy sojuszników. We Wrocławiu akurat powstawała Koalicja na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy, poczuliśmy się wśród swoich! Jako członkowie Koalicji dołączyliśmy do prac nad Strategią Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022.

SCAL WROCŁAW

Koalicja (a my w niej jako aktywni członkowie) rozpoczęła wdrażanie wspomnianej Strategii, Żółty Parasol i Partnerzy przyjął na siebie działanie związane z integracją środowiska organizacji pozarządowych, które w centrum swojej działalności stawiają rozwój społeczności lokalnych, przeważnie tych skoncentrowanych na jednym osiedlu. Zainicjowaliśmy i do dziś animujemy pracę SCAL Wrocław, czyli jednej z pięciu grup branżowych powstałych w ramach wdrażania Strategii. Jest to sieć Centrów Aktywności Lokalnych, zrzeszająca 22 organizacje pozarządowe i jedną parafię. Celem Grupy Branżowej SCAL jest wzmacnianie Centrów Aktywności Lokalnej i wspieranie polityki partycypacyjnej miasta. Jak? Przez utrzymanie oddolnego charakteru nowych inicjatyw, przez budowanie silnych, skutecznych partnerstw lokalnych, przez wypracowanie standardu pracy z lokalnymi społecznościami.

ZESPÓŁ STAŁY DS. CAL

Odpowiadamy też za spotkania Zespołu Stałego ds. CAL, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony społecznej i samorządowej (Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Partycypacji Społecznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Rozwoju Wrocławia, Biura Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Kultury). Praca Zespołu to ciągłe dzielenie się wiedzą i szukanie wspólnego mianownika dla podejmowanych przez różne podmioty interwencji społecznych. To dzięki współdziałaniu SCAL Wrocław i Zespołu Stałego ds. CAL powstał Wrocławski Model CAL.

WDRAŻANIE MODELU CAL

Nasza praca w Koalicji i zaangażowanie w tworzenie Grup Branżowych zaowocowało projektem „Wdrażanie modelu działania Centrów Aktywności Lokalnej we Wrocławiu”, który realizujemy na zlecenie Gminy Wrocław. Dzięki temu możemy wspólnie z koleżankami i kolegami z innych Centrów pracować nad wzmocnieniem społecznych zmian w 28 osiedlach Wrocławia. Razem jesteśmy mądrzejsi, silniejsi i bardziej skuteczni w działaniu.

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Staramy się integrować i wzmacniać środowisko organizacji pozarządowych - jesteśmy aktywnym członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dzięki wsparciu Federacji ponad 100 organizacji z Wrocławia może liczyć na bieżący ogląd sytuacji sektora pozarządowego w Polsce oraz reprezentację w najważniejszych ciałach doradczych i konsultacyjnych, w których interesy całego środowiska zależą od silnego głosu jego reprezentantów.

REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Naszym stałym, sprawdzonym partnerem jest Regionalne Centrum Wspierania Instytucji Pozarządowych mające swoją siedzibę we Wrocławiu. Dzięki wsparciu RCWiP stajemy się lepszym pracodawcą i sprawniejszym podmiotem ekonomii społecznej.

WROCŁAWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Mamy też, podobnie jak pozostałe Grupy Branżowe, swoją reprezentantkę we Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy współtworzyć miejską politykę społeczną i zapewnić słyszalność głosu pozostałych organizacji pracujących nad wzmocnieniem osiedlowych społeczności.

DLACZEGO TYLE TYCH ROZWIĄZAŃ?

Wszystkie nasze doświadczenia i przemyślenia mówią, że najważniejszym czynnikiem sprawczości działań jest silna sieć społeczna. I jest to prawdą tak samo w odniesieniu do życia pojedynczego człowieka, jak i do funkcjonowania grup, organizacji, miast czy państw. Silne sieci społeczne i zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego to, według nas, warunki konieczne zmiany świata. A ta jest nam obecnie niewątpliwie naprawdę potrzebna!