W ramach projektu naszym pierwszym krokiem było zbadanie potrzeb materialnych i niematerialnych nowo zamieszkałych na Ołbinie rodzin z Ukrainy.

Wśród najważniejszych punktów znajdowały się: wyprawki szkolne, ubrania oraz zajęcia językowe, sportowe i artystyczne dla dzieci. Dzięki naszym partnerom z Wrocławia i z zagranicy udało nam się odpowiedzieć na te niezbędne potrzeby ucznia. Dzieci otrzymały od darczyńców także suplementy, zabawki oraz inne dodatkowe sprzęty.

Na początku kwietnia utworzyliśmy dwie grupy języka polskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a nasze lektorki prowadziły zajęcia dla młodych kobiet – w tym także mam poszukujących pracy oraz dla ich dzieci. Od maja powstały również 3 grupy zajęć języka polskiego dla uczniów klas: I-III, IV-VI i VII-VIII. W lekcje wplatana była pedagogika zabawy i nauka w parku. W pomoc w naukę języka polskiego, w ramach wolontariatu, zaangażowało się wiele osób. Większość z nich udzielała się już wcześniej na naszym osiedlu, a część pojawiała się przy realizowanym od kwietnia projekcie. Byli to między innymi studenci, pedagodzy, filolodzy, lektorki i tłumaczki.

Od czasu ferii wielkanocnych realizowaliśmy zajęcia dodatkowe i organizowaliśmy wycieczki dla dzieci z ołbińskich szkół. Odwiedziliśmy z wolontariuszami Centrum Wspinaczkowe „Fpinka” oraz Halę Stulecia. Dzieci również miały okazję wziąć udział w warsztatach rysunku „Studium dłoni”. Po zajęciach usłyszeliśmy, że te działania były ważne i terapeutyczne dla wielu uczestników. W związku z tym od maja wprowadziliśmy cotygodniowe, popołudniowe zajęcia artystyczne. Dzięki zaangażowaniu wrocławskich instytucji, firm i instruktorów, profesjonalne zajęcia dla dzieci mogły odbyć się bezpłatnie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030