Poprawa jakości oferty edukacji cyfrowej seniorów we Wrocławiu.

Mając do dyspozycji doświadczonych trenerów, od lat prowadzących zajęcia z seniorami w naszym Stowarzyszeniu oraz wsparcie Uniwersytetu Wrocławskiego postawiliśmy sobie za cel zadbanie o jakość edukacji cyfrowej seniorów. Prowadzimy szkolenia dla osób uczących lub zamierzających uczyć korzystania z komputerów i innych urządzeń (smartfonów, tabletów, okularów VR) ułatwiających dostęp do nowych technologii. Szkolenie kierujemy do osób działających w Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, i innych placówkach organizujących zajęcia cyfrowe dla seniorów.

Cykl szkoleniowy składa się z 6 spotkań: dwa spotkania dotyczą tematyki z zakresu andragogiki i gerontologii – w szczególności procesu uczenia się dorosłych, w tym seniorów. Ten blok zajęć prowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejne spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy wymieniając się doświadczeniami dowiadują się się jak zaplanować i poprowadzić kursy w ramach edukacji cyfrowej. Jak dobrać uczestników i określić poziom ich wiedzy, jaki sprzęt jest potrzebny do prowadzenia zajęć, jak zaplanować długość i częstotliwość zajęć.

Pomagamy wybrać tematy, które szczególnie interesują seniorów w obrębie nowych technologii. Wskazujemy możliwe trudności w trakcie prowadzenia zajęć i sposoby ich przezwyciężenia. W trakcie warsztatów tworzymy scenariusze zajęć, testujemy je oraz poprawiamy pod czujnym okiem trenerów. Uczestnicy kończą szkolenie z kompletem materiałów dydaktycznych z każdego etapu szkolenia, zaś powstałe scenariusze zajęć zostaną udostępnione dla wszystkich na naszej stronie internetowej.
Spotkania odbywają się w terminie 17.10-28.11, w każdą środę wg harmonogramu:

Harmonogram spotkań:

  • 17.10-g.16.00 -18.00 wykład – Jak uczą się dorośli (ze szczególnym uwzględnieniem cyklu Kolba,- jakie sposoby uczenia się preferują dorośli, jak projektować zajęcia by efekty uczenia były trwałe)
  • 24.10-g.16.00 -18.00 wykład – Jak uczą się seniorzy.
  • 07.11-g.15.00 -18.00 zajęcia praktyczne- Jak konstruować kursy cyfrowe dla seniorów – wymiana doświadczeń uczestników zajęć i prowadzących – wspólne wypracowanie reguł dla wzorcowego szkolenia cyfrowego dla seniorów.
  • 14.11- g.15.00-18.00- Jak dobrać tematykę zajęć z edukacji cyfrowej
    Omówienie projektu „Virtual Culture 60+” jako przykładu kursu tematycznego, prezentacja scenariuszy zajęć do tego tematu. Wybór tematów do opracowania scenariuszy zajęć przez uczestników.
  • 21.11- g.16.00-18.00- warsztat układania scenariuszy zajęć w zaproponowanej tematyce.
  • 28.11- g.15.00-19.00 -testowanie scenariuszy wzajemnie przez uczestników lub przez zaproszonych seniorów. Dopracowanie scenariuszy po testach. Zakończenie szkolenia i rozdanie dyplomów.

Scenariusze zajęć.

Scenariusze zajęć powstałe w trakcie szkolenia są dostępne dla wszystkich.
Chętnie dowiemy się  jak się sprawdzają na zajęciach. Zachęcamy do korzystania i wymiany doświadczeń.

1. Założenie Profilu Zaufanego oraz konta na platformie ePUAP:

ePUAP i Profil Zaufany – scenariusz zajęć

ePUAP i Profil Zaufany – scenariusz zajęć

2. Jak uzyskać  akt urodzenia z USC z wykorzystaniem platformy ePUAP:

Jak uzyskać akt urodzenia z USC

3. Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego:

ScenariuszUzyskanie zaświadczenia o niekaralności z KRK

4. Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego:

EKUZ – scenariusz

5. Zgłoszenie uszkodzenia dowodu osobistego przy użyciu Profilu Zaufanego:

6. Korzystanie z serwisu Geoportal:

Scenariusze dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0