ZIN OŁBIN to osiedlowy magazyn artystyczny zainicjowany przez Magdalenę Kreis, który powstaje przy stałym koncepcyjnym oraz graficznym wsparciu Jerzego Wypycha, a do piątego numeru także Marcina Rosińskiego. Wydawany jest od 2018 roku przez Stowarzyszenie Żółty Parasol jako nieregularnik bezpłatny dla publiczności.

Idea tego zina polega na zbieraniu prac tworzonych przez twórczynie i twórców mieszkających lub pracujących na Ołbinie. Założeniem przedsięwzięcia jest integracja lokalnego środowiska twórczego oraz gromadzenie wizualnych komentarzy dotyczących naszego najbliższego otoczenia. Ważna jest różnorodność perspektyw, postaw i technik. Teksty, fotografie, ilustracje czy cyfrowe kolaże pokazują lokalne obserwacje sąsiadek-artystek i sąsiadów-artystów.

Magazyn jest wydawany dzięki sąsiedzkiej zajawce – wszystkie współtworzące go osoby, których z numeru na numer przybywa, pracują nieodpłatnie dzieląc się swoimi pracami tworzonymi specjalnie z myślą o zinie.

Mieszkasz na Ołbinie? Jesteś artystką/artystą? Chcesz się przyłączyć?
Napisz do nas: hej.zinolbin@gmail.com

Zin Ołbin 1
ZIN OŁBIN #1
Zin Ołbin 2
ZIN OŁBIN #2
Zin Ołbin 3
ZIN OŁBIN #3
Zin Ołbin 4
ZIN OŁBIN #4
Zin Ołbin 5
ZIN OŁBIN #5
Zin Ołbin 6
ZIN OŁBIN #6
Zin Ołbin 7
ZIN OŁBIN #7
ZIN PRZESIADKA#