ZIN OŁBIN to osiedlowy magazyn artystyczny zainicjowany przez Magdalenę Kreis przy stałym koncepcyjnym oraz graficznym wsparciu Marcina Rosińskiego i Jerzego Wypycha. Wydawany jest od 2018 roku przez Stowarzyszenie Żółty Parasol jako bezpłatny dla publiczności nieregularnik.

Idea zina polega na zbieraniu prac tworzonych przez twórczynie i twórców mieszkających lub pracujących na Ołbinie. Założeniem przedsięwzięcia jest integracja lokalnego środowiska twórczego oraz gromadzenie wizualnych komentarzy dotyczących naszego najbliższego otoczenia. Ważna jest różnorodność perspektyw, postaw i technik. Teksty, fotografie, ilustracje czy cyfrowe kolaże pokazują lokalne obserwacje sąsiadek-artystek i sąsiadów-artystów.

Magazyn jest wydawany dzięki sąsiedzkiej zajawce – wszystkie współtworzące go osoby, których z numeru na numer przybywa, pracują nieodpłatnie dzieląc się swoimi pracami tworzonymi specjalnie z myślą o zinie.

Mieszkasz na Ołbinie? Jesteś artystką/artystą? Chcesz się przyłączyć?
Napisz do nas: hej.zinolbin@gmail.comolbin@gmail.com

Zin Ołbin 1
ZIN OŁBIN Nr 1
Zin Ołbin 2
ZIN OŁBIN Nr 2
Zin Ołbin 3
ZIN OŁBIN Nr 3
Zin Ołbin 4
ZIN OŁBIN Nr 4

Zin Ołbin 5