Akademia Dzieci Świata to projekt edukacji wielokulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z Wrocławia. Podczas warsztatów prowadzonych we wrocławskich szkołach i przedszkolach chcielibyśmy pokazać dzieciom różnorodność świata, jednocześnie budując w nich przekonanie, że ludzie na całym świecie są do siebie podobni. Mimo, że dzieci w różnych częściach naszego globu różnie się ubierają, jedzą różne potrawy, mimo wielu różnic i dzielących nas odległości, to każde z nich pragnie być szczęśliwym, mieć przyjaciół. Wierzymy, że Wrocław jest miastem otwartym na międzykulturowość, a my chcielibyśmy tę postawę wzmacniać,budując w nich otwartość i odpowiedzialności za kształt świata- świadomych młodych obywateli świata. Dajemy możliwość poznawania inności podczas spotkań z podróżnikami, obcokrajowcami, poznawania za pomocą dziecięcych mediów- kolorów, smaków, zapachów, zabaw, wzbudzając postawę empatii i zrozumienia.

Trwa nabór do programu z zakresu edukacji międzykulturowej „Akademia Dzieci Świata”!

Zapraszamy na przygotowane przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Akademia Dzieci Świata we Wrocławiu 2017″.

Trwają zapisy! Projekt „Akademia Dzieci Świata we Wrocławiu 2017” zakłada przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej wśród 230 dzieci w wieku 5-10 lat z Wrocławia (w szczególności dzielnicy Śródmieście) oraz wydarzeń skierowanych do ich najbliższego otoczenia (nauczycieli, rodziców, sąsiadów itp). Dodatkowo w ramach projektu zawarty będzie element międzypokoleniowy – do udziału w projekcie zaprosimy 10 aktywnych seniorów i seniorek spośród, których 4 osoby poprowadzą spotkania podróżnicze.

Głównym celem projektu jest rozwój postawy otwartości, zainteresowania odmiennością, akceptacji i zrozumienia różnic kulturowych wśród odbiorców projektu. W ramach projektu odbędą się następujące działania:

  1. Szkolenie „Czym jest edukacja międzykulturowa?”, które skierowane są do około 25 osób zajmujących się edukacją wczesnoszkolną
  2. Warsztaty dla dzieci w szkołach i przedszkolach we Wrocławiu (w szczególności w dzielnicy Śródmieście), cykl obejmie 10 klas/grup we wrocławskich szkołach i przedszkolach
  3. Szkolenie dla seniorów „Jak mówić o większości świata?”
  4. Spotkania podróżnicze dla około 80 mieszkańców dzielnicy Śródmieście prowadzone przez seniorów 5. Piknik międzykulturowy i przegląd „Garkuchnia świata” w Parku Tołpy.

ZAPISY DO PROJEKTU:

I. Cykl warsztatów międzykulturowych we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Maj- listopad 2017 Wrocławskie placówki edukacyjne (szkoły podstawowe i przedszkola) mają okazję skorzystania z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez nasze doświadczone trenerki i edukatorki. Program „Akademia Dzieci Świata” składa się z dwóch 2-godzinnych warsztatów prowadzonych w czasie godzin lekcyjnych w odstępie jednego miesiąca. Warsztaty prowadzone będą od maja do czerwca oraz od września do listopada 2017. Cykl składa się z: a) warsztatów z wielokulturowości, w których tematem przewodnim są różnice i podobieństwa między kulturami (ich normy, wartości, obyczaje, sposoby zachowania, artefakty i wytwory kultury); warsztaty te połączone są z zajęciami kreatywnymi, podczas których dzieci tworzą totem wielokulturowy będący symbolem przyjaźni ludzi ze wszystkich rejonów świata; warsztaty będą prowadzone przez trenera międzykulturowość b) warsztatów z międzykulturowości, w których tematem przewodnim jest szacunek dla różnorodności, empatia i dialog międzykulturowy (warsztaty te są kontynuacją warsztatów z punktu (a) i są organizowane dla grup, które uczestniczyły w warsztatach z punktu (a)); elementem integralnym warsztatów będą praca kreatywna, których celem będzie pobudzenie zrozumienia dla różnorodności. Podczas tych warsztatów skupiać się będziemy na pokazaniu życia rówieśników z Gruzji i Ukrainy. ZAPISY do programu pod linkiem: https://goo.gl/forms/YalbphzeHXsuriDb2 UWAGA:Dla nauczycieli i nauczycielek, które ugoszczą w swoich klasach wychowawczych warsztaty międzykulturowe organizujemy obowiązkowe jednodniowe szkolenie „Czym jest edukacja międzykulturowa?”.

II. Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek „Czym jest edukacja międzykulturowa?”

22 kwietnia 2017 (sobota), godz. 9:30 – 16:00 Zapraszamy na sześciogodzinne szkolenie wprowadzające w temat edukacji międzykulturowej, które skierowane jest do nauczycieli/nauczycielek oraz osób związanych z edukacją wczesnoszkolną. Celem szkolenia jest przybliżenie 25 uczestnikom i uczestniczkom warsztatu kwestii związanych z edukacją międzykulturową  przy równoczesnej dbałości o wprowadzanie w pracy z dziećmi w szkołach i przedszkolach takich wartości jak godność osoby ludzkiej, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Poruszane zagadnienia to: m.in. „świat i nasze wizje świata”, zderzenie kultur, wprowadzenie do tematyki wrażliwości kulturowej i dialogu międzykulturowego. Całe szkolenie zostanie poprowadzone metodami aktywnymi, wykorzystującymi potencjał i doświadczenie uczestników i uczestniczek, takimi jak gry, symulacje, praca w grupach, ćwiczenia, dyskusje. Prowadzenie: Anna Kudarewska – absolwentka podyplomowych studiów z zarządzania rozwojem globalnym na Open University w Wielkiej Brytanii, wieloletni praktyk pomocy rozwojowej, pracowała dla wielu międzynarodowych organizacji rozwojowych (Handicap International, VVAF, UNDP, ICBL), kierowniczka programowa Domu Spotkań, trenerka edukacji rozwojowej metodami pozaformalnymi, trenerka antydyskryminacyjna, absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego Willi Decjusza. CZAS: 22 kwietnia 2017 (sobota), godz. 9:30 – 15:30 MIEJSCE: Klub Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39, 50-317 Wrocław Szkolenie bezpłatne, obowiązują zapisy. Zapisy pod linkiem:  https://goo.gl/forms/aygo6Ru5SOu7O5Qz2 W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszamy wychowawczynie i wychowawców klas, w których odbędą się warsztaty wielokulturowe w ramach projektu „Akademii Dzieci Świata we Wrocławiu 2017”

Więcej informacji o projekcie: iwona@bravefestival.pla.wysoczanska@zoltyparasol.org. Projekt „Akademia Dzieci Świata we Wrocławiu” jest współfinansowany w ramach PROGRAMU INTEGRACJI I EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ WE WROCŁAWIU 2017 www.wroclaw.pl.