Bohaterowie Ołbina

 

„Bohaterowie Ołbina” to projekt mający na celu przybliżenie historii wrocławskiego osiedla Ołbin oraz postaci z nim związanych w formie teatralnego słuchowiska oraz dostępnych dla wszystkich publikacji online. Motywem spajającym poszczególne akcje będą tak zwani „bohaterowie Ołbina”, czyli osoby historyczne lub żyjące współcześnie, które były lub są związane z tym osiedlem Wrocławia poprzez miejsce zamieszkania, pracę czy też działania, które przyczyniły się do upowszechnienia tradycji demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.

Pierwsza część projektu będzie składała się z historycznej kwerendy w archiwach i bibliotekach oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez osoby bezpośrednio zaangażowane w działanie przy wsparciu grupy wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych oraz pasjonatów lokalnej historii.

Następnie jeden z historyków, prowadzący grupę wolontariuszy, podsumuje wyniki kwerendy oraz wizji lokalnej, na bazie których stworzy publikację online dostępną na zasadzie wolnej licencji. Zdobyte informacje staną się również podstawą do przygotowania przez reżyserkę teatralnego słuchowiska, współtworzonego przez lokalnych aktorów-amatorów, w tym uczniów, które odbędzie się na terenie osiedla. Będzie to wydarzenie wieńczące projekt, które ukaże historię małej ojczyzny, jaką dla wielu mieszkańców jest Ołbin.