Zapraszamy do składania ofert firmy taksówkarskie zainteresowane obsługą Programu Wrocławskie Taxi75+ w roku 2024. Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2023r. o godz. 13:00.

Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy
ul. B.Prusa 37/39 (Wejście od ul. Wyszyńskiego)
50-317 Wrocław (decyduje data i godzina wpływu).

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy ul. B.Prusa 37/39, 50-317 Wrocław i opatrzonej opisem:
Zapytanie ofertowe NR 1/TAXI/2023 w ramach programu „Wrocławskie Taxi75+” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


Wrocławskie Taxi75+ zapytanie ofertowe na rok 2024:

Taxi75+ zapytanie ofertowe na rok 2024

Załączniki do zapytania ofertowego na rok 2024:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Joanna Warecka; adres mailowy: j.warecka@zoltyparasol.org.


Więcej informacji o projekcie Wrocławskie Taxi75+ znajdą państwo tu:
www.zoltyparasol.org/taxi75
www.seniorzy.wroclaw.pl/program-TAXI

Wrocławskie Taxi75+ zapytanie ofertowe na rok 2024

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *