Jaki Komitet Rewitalizacji

W ramach dyskusji o dalszym ciągu rewitalizacji we Wrocławiu planujemy utworzyć #KomitetRewitalizacji – forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a Gminą w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Wrocławia i będzie wspierał proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze.

Podczas konsultacji chcemy zapytać o to, jak wyłonić przedstawicieli poszczególnych grup wchodzących w skład Komitetu (spośród mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli Miasta, organizacji pozarządowych i instytucji działających na obszarze rewitalizacji), jakie kompetencje są potrzebne do pracy w Komitecie oraz jakie będą zasady jego działania.

Na stronie www.wroclaw.pl/komitet uruchomiliśmy
FORMULARZ OPINII aktywny w dniach 17.06.2019 – 8.07.2019.
Zachęcamy do wypełniania.

Zapraszamy też na SPOTKANIE KONSULTACYJNE we wtorek 25.06.2019, g. 17.00 do Centrum Innowacji Przejście – Filia nr 13 MBP we Wrocławiu, ul. Świdnicka 19.

Jaki Komitet Rewitalizacji?

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *