13:00 – 13: 45
Angielski gr. 2 konwersacje - Kasia Maicher

14:00 – 14:45
Angielski gr. 1 poziom średni - Kasia Maicher

15:15 – 16:15
Gimnastyka z elementami tańca - Kasia Maicher

12:00 – 14:00
Dyżury smartfonowe - Marcin Bolkowski